ارائه خدمات شبکه و زیر ساخت

صورتهای مالی

این مجموعه پاسخی است به نیاز موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های بزرگ و کوچک،کارخانجات، فروشگاه‌ها، هتل‌ها، مدارس و … در زمینه خدمات تخصصی شبکه. در همین راستا سعی داریم تا خدماتی که عرضه می‌کنیم مطابق با آخرین استاندارد روز جهان باشد. این مجموعه در آغاز فعالیت خود را با همراهی جمعی از دوستان و همکاران متخصص آغاز کرده و پس از مدتی با بالا بردن سطح کیفی خدمات شبکه و همچنین افزایش نیروهای فنی و تیم چند تخصصی، در حوزه واردات و فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه نیز به وارد شده است.